Засоби запобігання безробіттю у країнах з розвиненою ринковою економікою і в Україні.

Отменен
Заказ
3299979
Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Тип работы
Антиплагиат
Не указан
Срок сдачи
8 Июн в 00:00
Цена
Договорная
Блокировка
10 дней
Размещен
5 Июн в 23:08
Просмотров
333

Описание работы

Обсяг реферативної роботи має складати – 10-15 сторінок. Оригінальність тексту не менше 50%. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Матеріал розподіляється рівномірно у відповідності до плану реферату: – вступ (мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи); – основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних питань. При цьому необхідно зосередити увагу на аналізі поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та практичної значущості.); – висновки (необхідно сформулювати: а) науково-теоретичні та практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату; б) теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу); – додатки (такими можуть бути цільові документи, матеріали, що розкривають досвід роботи органів та підрозділів внутрішніх справ, методичні розробки, результати досліджень, анкети опитування, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, на які слухач посилається в тексті реферату тощо); – список літератури (містить використані джерела та публікації).

Нужна аналогичная работа?
Оформи быстрый заказ и узнай стоимость
Название заказа не должно быть пустым
Введите email
Бесплатные доработки
Гарантированные бесплатные доработки
Быстрое выполнение
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы
Проверка работы на плагиат
Доверьте свою работу экспертам
Разместите заказ
Наша система отправит ваш заказ на оценку 36 551 автору
Первые отклики появятся уже в течение 10 минут
Показать ещё
Показать ещё
Отвечай на вопросы, зарабатывай баллы и трать их на призы.
Подробнее
Прямой эфир