АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ БІБЛІОТЕКАРЯ

Раздел
Программирование
Предмет
Delphi
Тип
Дипломная работа
Просмотров
446
Покупок
0
Эксперт
Размещена
9 Янв 2013 в 23:46
ВУЗ
ЧДТУ
Курс
Не указан
Стоимость
4 000 ₽
Демо-файлы   
4
jpg
Схема даних а2 Схема даних а2
1.1 Мбайт 1.1 Мбайт
rar
demo demo
676.3 Кбайт 676.3 Кбайт
zip
Інструкція(в диплом).doc Інструкція(в диплом).doc
371.5 Кбайт 371.5 Кбайт
zip
ДОДАТОК Г.doc ДОДАТОК Г.doc
749.3 Кбайт 749.3 Кбайт
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, уникальность минимум 40%.
rar
studwork
6.1 Мбайт 4 000 ₽
9 Янв 2013 в 23:46
Описание
Проектування АРМ «Бібліотеки» ведеться для спрощення роботи бібліотекаря з усім асортиментом запропонованих книг і навчальних посібників. Програма повинна забезпечувати виконання таких функцій:
— введення інформації про читачів;
— введення інформації про книги;
— додавання, видалення та редагування інформації;
— ведення обліку літератури в бібліотекі;
— здійснювати пошук по книгам;
Актуальність розробки програми полягає в наступному:
— за допомогою АРМ «бібліотека» можна швидко знайти потрібну книгу;
— програма повністю автоматизує працю бібліотекаря;
— допомагає вести облік книг;
— проводити видачу/здачу книги;
— миттю переглянути всих боржників і вжити методів для найшвидшого повернення книги.
Оглавление
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 4
ВСТУП 5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 7
1.1 Аналоги для рішення задачі 7
2 ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 17
2.1 Вибір мови програмування 17
2.2 Вибір системи управління БД 19
2.3 Використані технічні засоби 20
3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 22
3.1 Проектування бази даних 22
3.1.1 Поняття бази даних 22
3.1.2 Призначення та класифікація систем управління базами даних 23
3.1.3 Проектування бази даних 27
3.2 Опис бази даних 34
3.3 Опис програмного продукту 37
4 ОХОРОНА ПРАЦІ 43
4.1 Освітлення і освітлювальні прилади 44
4.2 Організація робочого простору 46
4.3 Вимоги до робочого місця 48
ВИСНОВКИ 53
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54
Додаток А Специфікація 56
Додаток Б Текст програми 58
Додаток В Інструкція користувачеві 72
Додаток Г Копії плакатів 82
Список литературы
1 http://km-school.ru/r1/arm/a6.asp – Рабочее место библиотекаря
2 http://www.twirpx.com/file/31217 – АРМ библиотекаря
3 Барфильд Э. Программирование в Borland Delphi 7.0. – М.: Бином, 2008. – 579 c.
4 Кантарь И. Л. Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем. – М.: Мир, 2011. – 108 с.
5 Жимерин Д. Г. Автоматизированные и автоматические системы управления. – М.: Филинь, 2009. – 682 с.
6 Ростунов Т. И. Программированное обучение и автоматизация учебного процесса. – М.: Наука, 2009. – 304с.
7 Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 800 с.
8 Грубер М. «Розуміння SQL». – М.: Наука, 2008. – 286 с.
9 Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ. – М.: Мир, 2011. – 271 с.
10 http://crypto.pp.ua/2011/05/access-ili-sql-server – Access или SQL Server
11 Чери С. Логическое программирование и базы данных. – М.: Мир, 2008. – 352 с.
12 Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – 2-ге вид., – К.: Академія, 2012. – 435 с.
13 Антифеев Дм.Д. Современные средства построения корпоративных систем поддержки принятия управленческих решений. – М.: "Терн", 2008. – 210 с.
14 Кельдер Т.Л. Системи обробки економічної інформації. – К.: КНЕУ, 2009. – 276 с.
15 Пономаренко В. С. Обчислювальна техніка і її застосування. – К.: " Алерта", 2010. – 432 с.
16 Ульман Дж. Основы систем баз данных. Финансы и статистика. – К.: КНЕУ, 2011. – 435 с.
17 Дрибас В.П. Реляционные модели баз данных. – М.: БГУ, 2009. – 321 с.
18 Савчук Т.О. Організація баз даних і знань. – Вінниця: ВДТУ, 2011. – 402 с.
19 Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. – М.: Мир, 2008. – 329 с.
20 Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. – М.: Мир, 1980. – 457 с.
21 Системы управления базами данных и базами знаний. – М.: "Финансы и статистика", 1991. – 473 с.
2
Другие готовые работы  
Доверьте свою работу экспертам
Разместите заказ
Наша система отправит ваш заказ на оценку 43 523 авторам
Первые отклики появятся уже в течение 10 минут
Показать ещё
Показать ещё
Отвечай на вопросы, зарабатывай баллы и трать их на призы.
Подробнее
Прямой эфир