Роль органів державного фінансового контролю у забезпеченні ефективності управління бюджетними кошта

Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Финансовый менеджмент
Тип
Дипломная работа
Просмотров
177
Покупок
0
Эксперт
Размещена
6 Фев 2012 в 12:48
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
4 000 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, уникальность минимум 40%.
zip
Полностью диплом.doc
122.5 Кбайт 4 000 ₽
6 Фев 2012 в 12:48
Описание
ВСТУП

Трансформаційні процеси в українському суспільстві зумовлюють необхідність вирішення важливого завдання – створення в державі дієвої фінансово-бюджетної системи, ефективних механізмів для її подальшого удосконалення. Це вимагає переосмислення ролі держави у здійсненні фінансового контролю взагалі і місцевих бюджетів зокрема, взаємозв’язків структурних елементів державного контролю як цілісної системи. В умовах переходу до ринку зростає проблема формування бюджетів місцевого самоврядування для проведення науково обґрунтованої соціально-економічної політики, що пов’язано з накопиченням, розподілом, використанням фінансових ресурсів. Дотримання чинного законодавства із зазначених питань суб’єктами місцевого самоврядування залежить від функціонування організаційно-правового державного управління сферою фінансового контролю на регіональному та місцевому рівнях.
Питання місцевих бюджетів знаходяться в центрі уваги багатьох фахівців, зокрема, вони порушуються у працях вітчизняних вчених В. Бабаєва, В. Бодрова, О. Василика, В. Гейця, Т. Єфименко, В. Кравченка, В. Кудряшова, В. Лагутіна, В. Опаріна. Окремі питання фінансового контролю досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Сферу інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління, державного фінансового контролю досліджують В. Наумов, Т. Проценко, В. Тронь, В. Шамрай. Дехто з сучасних російських та українських фахівців з питань фінансового контролю (Л. Вороніна А. Ковальов, В. Симоненко, В. Родіонова, С. Шохін та ін.), аналізуючи сутність державного фінансового контролю в умовах ринку, не приділяють значну увагу його здійсненню в муніципальній сфері.
На сьогодні в літературі майже не опрацьовано питання організації державного фінансового контролю діяльності територіальних громад, зокрема, його характерні риси, обєкти та субєкти, форми і методи, дієві механізми тощо. Водночас у практиці соціально-економічних, адміністративних перетворень в Україні спостерігається дублювання функцій органів державного фінансового контролю та низька ефективність їх функціонування в цілому.
Метою дипломної роботи є аналіз існуючих теоретичних основ державного фінансового контролю діяльності органів місцевого самоврядування, особливостей організації державного фінансового контролю місцевих бюджетів в Україні, удосконалення організаційно-правового управління державної сфери фінансового контролю діяльності суб’єктів місцевого самоврядування, показників фактичної, очікуваної окупності діяльності органів ДКРС у сфері місцевого самоврядування (співвідношення витрат праці на контрольні дії в органі місцевого самоврядування і бюджетні установи) за 2003-2008р.р.
Об’єктом дослідження є роль органів державного фінансового контролю у забезпеченні ефективності управління бюджетними коштами. Предметом дослідження є закономірності функціонування й структура органів державного фінансового контролю.
При написанні дипломної роботи використовувалися законодавчі та нормативно-правові акти України, дані фінансової звітності державно ревізійної служби України, матеріали періодичного друку, підручники та інші джерела інформації.
Похожие работы
Другие готовые работы  
Контрольная работа Контрольная
6 Фев 2012 в 13:39
155
0 покупок
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:58
184
0 покупок
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:51
157
0 покупок
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:45
292
0 покупок
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:41
152
0 покупок
Доверьте свою работу экспертам
Разместите заказ
Наша система отправит ваш заказ на оценку 41 689 авторам
Первые отклики появятся уже в течение 10 минут
Нужна уникальная работа?
Закажите новую работу, выполненную по вашим требованиям у эксперта.
Тема работы не должна быть пустой
Введите email
Показать ещё
Показать ещё
Отвечай на вопросы, зарабатывай баллы и трать их на призы.
Подробнее
Прямой эфир