Развитие микрокредитования в комерческом банке (украинский и русский язык)

Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Финансовый менеджмент
Тип
Дипломная работа
Просмотров
221
Покупок
0
Эксперт
Размещена
6 Фев 2012 в 12:58
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
4 000 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, уникальность минимум 40%.
zip
Диплом Розвиток мікрокредитування у комерційному банку.doc
445.9 Кбайт 4 000 ₽
6 Фев 2012 в 12:58
Описание
ВСТУП

Мікрокредитування вважається у світі загальновизнаним методом боротьби з соціальною бідністю, забезпечення зайнятості населения, створення нових робочих місць. 3 огляду на його соціально-економічну значиміть для суспільного розвитку 2005 piк проголошено Міжнародним роком мікрокредитування-2005. На жаль, представники нової української влади, не зважаючи на проєвропейські амбіції обійшли увагою cвітові тенденції i Україна в цьому пpoцeci знову перебуває на узбіччі. Основними пріоритетами розвитку в Україні доступної, зручної, розгалуженої й соціально спрямованої системи мікрокредитування повинні стати такі завдання:
- стимулювання банків та небанківських фінансових установ (зокрема, кредитних спілок, товариств взаємного кредитування i т.д.) до розширення мікрокредитування i вдосконалення законодавчого забезпечення їx діяльності;
- створення сприятливих умов для громадян i субєктів малого підприємництва в отриманні мікрокредитів, у тому числі за рахунок спрощення порядку їх надання, зменшення відсоткових ставок, збільшення строків користування;
- вдосконалення механізмів державної підтримки субєктів малого підприємництва в отриманні кредитів та розробку національної програми мікрокредитування;
- проведения всеукраїнського конкурсу серед банків та небанківських фінансових установ з визначенням переможців за досягнення у розвитку системи мікрокредитування;
- налагодження системи інформаційно-освітнього забезпечення громадян у сфері кредитування;
- нормативного врегулювання відносин між банківськими фінансовими установами та їх клієнтами;
- створення умов для розвитку небанківських фінансових установ; удосконалення нормативно-правового регулювання процедур кредитування банківськими i небанківськими фінансовими установами;
- вивчення i запозичення кращого світового досвіду у сфері розвитку мікрокредитування.
Недостатня кількість малих підприємств та незначна чисельність зайнятого на них населения свідчать про несприятливі умови господарювання для малого бізнесу, недосконалість та обтяжливість вітчизняної системи оподаткування, неврегульованість питань фінансування i кредитування, зокрема мікрокредитування малого підприємництва, нерозвиненістъ інфраструктури підтримки підприємництва. Але зараз можливості одержання кредитів для підприємців, як відомо, дуже обмежені. Через цілу низку причин. Зокрема, через незацекавленість комерційних банків у видачі невеликих за розмірами кредитів, інакше кажучи, мікрокредитів, адже вартість адміністрування кредитів розмірами 2 тисячі гривень i 100 тисяч гривень однакова. Додається сюди й відносно складна процедура прийняття банками рішень про надання кредиту. Також на перешкоді стоїть i те, що у вітчизняній банківській системі обовязковою умовою надання кредиту є застава, що має бути вдвічі більшою за позику. Переважним чином вона виступає у формі майна, якого в підприємця часто взагалі немає. Це суттево - іноді просто фатально - обмежує можливості розвитку для малого бізнесу. В економічно розвинених країнах мале та середнє підпрємництво охоплює сотні мільонів громадян (лише в США у цьому секторі працюють 70 мільонів, в Німеччині - 18 мільонів, у Великобританії - 13,6 мільона малих та середніх підприємств) i забезпечує більше половини ВВП. В Українi ж малі та середні підприємства часто не мають не лише коштів для розвитку i ліквідного майна, яке може слугувати заставою, але й інформації про наявні кредитні лінії та умови кредитування.
Мета дослідження полягає у виявленні та науковому обгрунтуванні сутності, шляхів удосконалення процесу формування, інституційного забезпечення i реалізації мікрокредитування, малого підприємництва та у розробці механізмів здійснення відповідних перетворень в Україні.
Задачі дослідження:
- узагальнити теоретико-методологічні засади мікрокредитування у комерцшних банках;
- розглянути соціально-економічну природу малого підприємництва як обєкта мікрокредитування;
- дослідити інституційні засади формування кредитної політики у сфері малого підприємництва;
- визначити основні фінансово-економічні та організаційно-правові важелі регуляторної реформи у сфері малого підприємництва;
- розробити пропозиції щодо удосконалення форм мікрокредитування в Україні.
Обект дослідження - Малий бізнес як основний субєкт мікрокредиту.
Предмет дослідження - мікрокредитування малого підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки України.
Похожие работы
Курсовая работа Курсовая
21 Сен в 08:13
16
0 покупок
Тест Тест
20 Сен в 23:23
15
0 покупок
Курсовая работа Курсовая
19 Сен в 13:57
14
0 покупок
Другие готовые работы  
Контрольная работа Контрольная
6 Фев 2012 в 13:39
199
0 покупок
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:51
186
0 покупок
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:45
327
0 покупок
Дипломная работа Дипломная
6 Фев 2012 в 12:41
202
0 покупок
Доверьте свою работу экспертам
Разместите заказ
Наша система отправит ваш заказ на оценку 43 731 автору
Первые отклики появятся уже в течение 10 минут
Показать ещё
Показать ещё
Отвечай на вопросы, зарабатывай баллы и трать их на призы.
Подробнее
Прямой эфир