РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НА ВИРОБНИЦТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ

Раздел
Программирование
Предмет
Просмотров
404
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
7 Сен 2012 в 21:41
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
2 000 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
rar
Shuharta
1.3 Мбайт 2 000 ₽
Описание
Одним з базових принципів стандартів ISO є прийняття рішень, заснованих на фактах. Багато в чому це повязано з тим, що більшість виробничих закономірностей мають статистичну природу, тому для виявлення істотних закономірностей виробничій службі, служба контролю якості потрібно використовувати методи математичної статистики. Довгий час статистична обробка інформації була трудомісткою і складною процедурою. Однак, з розвитком компютерної техніки, навіть найскладніші статистичні розрахунки оперативно виконуються сучасними програмами.
В основі методики контролю якості лежить застосування статистичних методів. Процедура застосування розкривається як спеціальний збір матеріалу на основі вибіркових методів, аналіз первинної інформації, обробка інформації, розрахунок параметрів і характеристик процесу, класифікація станів процесу. В рамках використання статистичних методів в першу чергу застосовуються прості інструменти якості: гістограми, що дозволяють висловлювати первинні судження про розподіл значень ознаки якості; контрольні карти, що дозволяють на основі аналізу графічного відображення перебігу процесу, аналізувати статистичну керованість процесу; індекси відтворюваності та придатності - числові комплекси, що дозволяють сформувати судження про ефективність процесу на проміжку його діяльності.
Будь-який виміряний параметр може бути обєктом статистичного аналізу: властивості готової продукції, стан виробничого процесу (швидкість різання, товщина стружки і т.д. і т.п.). При виборі обєкта аналізу слід шукати параметри, які надають найбільший вплив на якість продукції, що володіє значною мінливістю.
Метою роботи стало створення програмного забезпечення для контролю якості на виробництві за допомогою контрольних карт.
Оглавление
ЗАВДАННЯ НА БАКАЛАВРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 2
РЕФЕРАТ 7
ВСТУП 8
1. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА 9
1.1. Теоретичні основи статистичного управління процесами 9
1.2. Класифікація контрольних карт 17
1.3. Критерії ефективності контрольних карт 23
1.4. Застосування та інтерпретація контрольних карт 25
1.5. Контрольні карти Шухарта 27
2. КОМПОНЕНТИ ТА МОВНІ КОНСТРУКЦІЇ C++ BUILDER 34
2.1. Компоненти C++ Builder 34
2.2. Компонента StringGrid для роботи з масивами 39
2.3. Динамічне розміщення даних та застосування вказівників 43
2.4. Робота з файлами 48
2.5. Побудова графіків за допомогою компоненти Chart 51
3. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ ЯКОСТІ 53
3.1. Постановка завдання для розробки програми 53
3.2. Узагальнений алгоритм роботи з програмою 54
3.3. Основні програмні алгоритми 55
3.4. Інтерфейс та робота програми 58
4. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД РОЗРОБКИ І ПРОДАЖУ ПРОГРАМИ 62
4.1. Визначення витрат на розробку програми 62
4.2. Розрахунок вартості програми 64
4.3. Розрахунок економічного ефекту від продажу програми 64
5. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ГАЛУЗІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 65
5.1. Характеристика умов праці оператора ЕОМ 65
5.2. Вимоги до виробничих приміщень 66
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75
ДОДАТОК А. Лістинг програми 77
Список литературы
1. Захожай В.Б., Чорний А.Ю. Статистичне забезпечення управління якістю: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 340 с.
2. Исикава К. Японские методы управления качеством. – М.: Экономика, 1988. – 215 с.
3. ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1997. – 52 с.
4. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення – К.: Держстандарт, 1998. – 45 с.
5. Мердок Дж. Контрольные карты. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 150 с.
6. Свиткин М.З., Мацута В.Д., Рахлин К.М. Менеджмент качества и обеспечение качества продукции на основе международных стандартов ИСО. – СПб: Питер, 1999. – 401 с.
7. URL: http://quality.eup.ru – Інформаційний портал "QUALITY - менеджмент качества и ISO 9000"
8. Адлер Ю.П., Шпер В.Л. Интерпретация контрольных карт Шухарта // Стандарты и качество. – 2003. – № 11. – С. 34-41.
9. ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення. – К.: Дежстандарт України, 1995. – 38 с.
10. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
11. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – 8-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2002. – 497 с.
12. Borland C++ Builder. Экспресс-курс (+CD): Олег Вальпа − Москва, БХВ-Петербург, 2006 г.- 224 с.
13. C/C++ и Borland C++ Builder для начинающих: Борис Пахомов − Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2005 г.- 630 с.
14. Технологии объектно - ориентированного программирования. Учебное пособие: П. Б. Хорев − Москва, Академия, 2004 г. − 448 с.
15. Архангельский А.Я. C++Builder. Работа с документами Excel. − М.: Бином, 2009. − 480 с.
16. Бруно Бабэ. Просто и ясно о Borland C++. − М.: Бином, 1996. −400 с.
17. Касаткин А.И., Вальвачев А.Н. Профессиональное программирование на языке Си. − М., 1992.
Похожие работы
Задача Задача
28 Янв в 17:52
11 +2
0 покупок
Задача Задача
24 Янв в 20:13
13
0 покупок
Задача Задача
22 Янв в 22:09
84 +6
0 покупок
Задача Задача
22 Янв в 20:07
93 +6
0 покупок
Другие работы автора
Задача Задача
20 Сен 2012 в 00:00
316 +1
0 покупок
Курсовая работа Курсовая
7 Сен 2012 в 21:32
367
0 покупок
Курсовая работа Курсовая
7 Сен 2012 в 21:21
533
0 покупок
Темы форума
Показать ещё
Интересное в блоге
Показать ещё
Прямой эфир