ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Раздел
Гуманитарные дисциплины
Предмет
Педагогика
Тип
Курсовая работа
Просмотров
350
Покупок
0
Эксперт
Размещена
7 Фев 2013 в 00:21
ВУЗ
СОИППО
Курс
3 курс
Стоимость
100 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, уникальность минимум 40%.
docx
Випускна творча робота
84.4 Кбайт 100 ₽
7 Фев 2013 в 00:21
Описание
Для досягнення поставленої мети ставилися такі завдання дослідження:
1. Вивчити теоретичні засади, історичні відомості та досвід у впровадженні різних засобів етнопедагогіки при вихованні національної свідомості дітей середнього дошкільного віку.
2. Зясувати реальний стан формування національної свідомості засобами народної педагогіки, визначити основні чинники орієнтації на відродження національної гідності, патріотизму, громадської особистості.
3. Узагальнити методику реалізації системи навчально-виховних завдань щодо формування національної свідомості в дітей середнього дошкільного віку.
4. Дослідити вплив кожного з вивчених методів етнопедагогіки в конкретній групі. Виявити найбільш ефективні.
5. Зробити висновки відносно дійсного стану педагогічного виховання, що впроваджується в дошкільних закладах у розрізі формування національної свідомості дітей середнього дошкільного віку, базуючись на теоретичних засадах, практичному досвіду здобутому у процесі педагогічного виховання.
Методи дослідження; теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження;
• аналіз педагогічного досвіду на основі спостережень за процесом навчання та виховання;
• виокремлення та вивчення різних методів етнопедагогічного виховання з попереднього педагогічного досвіду, відповідних науко-методичних матеріалів, публікацій тощо;
• узагальнення і систематизація результатів педагогічного дослідження.
Дана робота складається із вступу, двох основних розділів, висновку, списку використаної літератури. РОЗДІЛ І містить теоретичну частину для вирішення завдань дослідження і складається із п’яти підрозділів. А в РОЗДІЛІ ІІ наведені результати експериментального дослідження по темі роботи.
Оглавление
ВСТУП 3
РОЗДІЛ I: Теоретичні засади проблематики формування національної свідомості у педагогічному виховному процесі 7
1 Формування національної свідомості дітей середнього дошкільного віку засобами етнопедагогіки 7
1.1 Народна педагогіка – першооснова національної системи навчання та виховання 7
1.2 Організаційно-методичне забезпечення формування національної свідомості дітей засобами народної педагогіки 8
2 Формування національної свідомості дітей середнього дошкільного віку засобами народної творчості 11
2.1 Сутність поняття «національне виховання» в контексті народної творчості 11
2.2. Принципи та засоби національного виховання народної творчості 13
2.3 Використання народної творчості у структурі національного виховання дошкільників 14
2.4 Українське образотворче мистецтво у структурі національного виховання дошкільників 16
3 Виховання національної свідомості дошкільників за допомогою народних дитячих ігор [10] 19
4 Формування елементів національної свідомості та самосвідомості дошкільників середнього віку на основі цінностей національного календаря [11] 23
5 Формування національної свідомості дітей дошкільного віку засобами народної іграшки [12] 26
РОЗДІЛ ІІ: Практичне дослідження результатів впливу на формування національної свідомості у дітей середнього дошкільного віку при впровадженні різних методів етнопедагогіки 30
1 Експериментальне визначення рівня національної свідомості дітей середнього дошкільного віку до застосування етнопедагогічної методології(перший етап) 30
2 Експериментальне визначення рівня національної свідомості дітей середнього дошкільного віку після застосування етнопедагогічної методології (другий етап) 34
3 Узагальнення та систематизація отриманих результатів 36
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
Додатки 43
Список литературы
1 Закон України «Про дошкільну освіту».
2 Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навчальний посібник. – К.:» «Вікар», 2003
3 Бєлкіна Е. Від подиву до творчості // Мистецтво і освіта, № 2, 1998 р.
4 Луценко І.О. Моя країна – Україна. Українське народознавство для дошкільнят. – К.: Альконіт, 2008.
5 Крутенко Н. Трохи про іграшки. Дванадцять місяців. 1994. Настільна книга-календар. Автор-упорядник В.Скуратівський. К. «Веселка», 1993 р.
6 Концепція безперервної системи національного виховання. — К., 1994.
7 Подласий И.П. Педагогика. Новий курс. Учебник для студентов педвузов. В 2 кн. – М.: Владос, 1999.
8 Погляди К. Ушинського на зміст і методику виховання та навчання дітей в сім’ї та школі // Освіта. – 2003. – №.33.
9 Мороз Г. Від діда – онукам, від онуків – дідові // Дошкільне виховання. – 2000. – №5.
10 УДК 447.36:84.234 З досвіду ДНЗ «Ромашка» смт. Городищенського р-ну, Черкаської обл.
11 УДК 371.214:161.2 (075) О.А. Колоскіна, аспірантка (Донецький національний університет).
12 УДК 37.035.6 – 053.4: [688.72:745.5] (045), В. В. ГРЕСЬКОВА.
13 Концепція дошкільного виховання в Україні: проект. – К. : Освіта, 1993. – 16 с.
14 Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 1998. – 15 с.
15 Русова С. Український дитячий садок / С. Русова // Україна. – 1991. – № 2. – С. 39–41.
16 Андрусик Н. Пригадаймо майбутнє / Н. Андрусик // Дошкільне виховання. – 1996. – № 1. – С. 18–21
17 www.about-ukraine.com – матеріали, щодо українських народних ігор.
18 www.kievchaplib.blogspot.com – матеріали, щодо українського народного календаря.
19 www.rukotvory.com.ua – матеріали, щодо створення народної іграшки.
Другие готовые работы  
Курсовая работа Курсовая
1 Мая 2013 в 21:47
1 406
1 покупка
Курсовая работа Курсовая
3 Мар 2013 в 01:26
373
1 покупка
Контрольная работа Контрольная
7 Фев 2013 в 00:26
264
0 покупок
Контрольная работа Контрольная
7 Фев 2013 в 00:17
408
0 покупок
Курсовая работа Курсовая
7 Фев 2013 в 00:11
435
0 покупок
Доверьте свою работу экспертам
Разместите заказ
Наша система отправит ваш заказ на оценку 43 632 авторам
Первые отклики появятся уже в течение 10 минут
Показать ещё
Показать ещё
Отвечай на вопросы, зарабатывай баллы и трать их на призы.
Подробнее
Прямой эфир